Xi lanh thanh giằng TRB dòng AVENTICS™ (ISO 15552)

Thương hiệu: Aventics

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Xi lanh AVENTICS Series TRB (ISO 15552) là một trong những loại được triển khai thường xuyên nhất trong các ngành yêu cầu xi lanh chịu tải nặng, chẳng hạn như gỗ và nhôm, thép và ô tô, máy móc hạng nặng và khai thác mỏ, v.v.

Vận chuyển miễn phí

Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc

Thanh toán linh hoạt

Hỗ trợ thanh toán công nợ từng phần

Chăm sóc 24/7

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7

Thương hiệu doanh nghiệp uy tín

Chúng tôi là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn

Đặc trưng

  • Có sẵn đường kính piston từ 32 mm đến 125 mm
  • Đệm khí nén tiên tiến
  • Đệm đàn hồi bổ sung
  • Có sẵn nhiều mô-đun cạp
  • Với hệ thống mô-đun, bạn có thể thay dao cạo trên trụ bất kỳ lúc nào và giảm đáng kể thời gian bảo dưỡng
  • Nhiều biến thể và phụ kiện có sẵn trong bộ cấu hình

Các sản phẩm

Tên sản phẩm Thông số kĩ thuật
0822206401 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822206401

Kích Thước Lỗ Khoan: 125 mm

Chiều Dài Hành Trình: 25mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822206402 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822206402

Kích Thước Lỗ Khoan: 125 mm

Chiều Dài Hành Trình: 50mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822206403 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822206403

Kích Thước Lỗ Khoan: 125 mm

Chiều Dài Hành Trình: 80mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822206404 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822206404

Kích Thước Lỗ Khoan: 125 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822206405 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822206405

Kích Thước Lỗ Khoan: 125 mm

Chiều Dài Hành Trình: 125mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822206406 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822206406

Kích Thước Lỗ Khoan: 125 mm

Chiều Dài Hành Trình: 160mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822206407 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822206407

Kích Thước Lỗ Khoan: 125 mm

Chiều Dài Hành Trình: 200mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822206408 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822206408

Kích Thước Lỗ Khoan: 125 mm

Chiều Dài Hành Trình: 250mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822206409 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822206409

Kích Thước Lỗ Khoan: 125 mm

Chiều Dài Hành Trình: 320mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

08222064010 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 08222064010

Kích Thước Lỗ Khoan: 125 mm

Chiều Dài Hành Trình: 400mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

08222064011 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 08222064011

Kích Thước Lỗ Khoan: 125 mm

Chiều Dài Hành Trình: 500mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822240400 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822240400

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 25mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822240401 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822240401

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 50mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822240402 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822240402

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 80mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822240403 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822240403

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822240404 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822240404

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 125mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822240405 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822240405

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 160mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822240406 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822240406

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 200mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822240407 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822240407

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 250mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822240408 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822240408

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 320mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822240409 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822240409

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 400mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

08222404010 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 08222404010

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 500mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822241400 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822241400

Kích Thước Lỗ Khoan: 40 mm

Chiều Dài Hành Trình: 25mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822241401 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822241401

Kích Thước Lỗ Khoan: 40 mm

Chiều Dài Hành Trình: 50mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822241402 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822241402

Kích Thước Lỗ Khoan: 40 mm

Chiều Dài Hành Trình: 80mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822241403 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822241403

Kích Thước Lỗ Khoan: 40 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822241404 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822241404

Kích Thước Lỗ Khoan: 40 mm

Chiều Dài Hành Trình: 125mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822241405 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822241405

Kích Thước Lỗ Khoan: 40 mm

Chiều Dài Hành Trình: 160mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822241406 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822241406

Kích Thước Lỗ Khoan: 40 mm

Chiều Dài Hành Trình: 200mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822241407 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822241407

Kích Thước Lỗ Khoan: 40 mm

Chiều Dài Hành Trình: 250mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822241408 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822241408

Kích Thước Lỗ Khoan: 40 mm

Chiều Dài Hành Trình: 320mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822241409 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822241409

Kích Thước Lỗ Khoan: 40 mm

Chiều Dài Hành Trình: 400mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

08222414010 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 08222414010

Kích Thước Lỗ Khoan: 40 mm

Chiều Dài Hành Trình: 500mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822242400 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822242400

Kích Thước Lỗ Khoan: 50 mm

Chiều Dài Hành Trình: 25mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822242401 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822242401

Kích Thước Lỗ Khoan: 50 mm

Chiều Dài Hành Trình: 50mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822242402 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822242402

Kích Thước Lỗ Khoan: 50 mm

Chiều Dài Hành Trình: 80mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822242403 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822242403

Kích Thước Lỗ Khoan: 50 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822242404 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822242404

Kích Thước Lỗ Khoan: 50 mm

Chiều Dài Hành Trình: 125mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822242405 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822242405

Kích Thước Lỗ Khoan: 50 mm

Chiều Dài Hành Trình: 160mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822242406 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822242406

Kích Thước Lỗ Khoan: 50 mm

Chiều Dài Hành Trình: 200mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822242407 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822242407

Kích Thước Lỗ Khoan: 50 mm

Chiều Dài Hành Trình: 250mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822242408 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822242408

Kích Thước Lỗ Khoan: 50 mm

Chiều Dài Hành Trình: 320mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822242409 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822242409

Kích Thước Lỗ Khoan: 50 mm

Chiều Dài Hành Trình: 400mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

08222424010 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 08222424010

Kích Thước Lỗ Khoan: 50 mm

Chiều Dài Hành Trình: 500mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822243400 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822243400

Kích Thước Lỗ Khoan: 63 mm

Chiều Dài Hành Trình: 25mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822243401 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822243401

Kích Thước Lỗ Khoan: 63 mm

Chiều Dài Hành Trình: 50mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822243402 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822243402

Kích Thước Lỗ Khoan: 63 mm

Chiều Dài Hành Trình: 80mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822243403 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822243403

Kích Thước Lỗ Khoan: 63 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822243404 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822243404

Kích Thước Lỗ Khoan: 63 mm

Chiều Dài Hành Trình: 125mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822243405 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822243405

Kích Thước Lỗ Khoan: 63 mm

Chiều Dài Hành Trình: 160mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822243406 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822243406

Kích Thước Lỗ Khoan: 63 mm

Chiều Dài Hành Trình: 200mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822243407 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822243407

Kích Thước Lỗ Khoan: 63 mm

Chiều Dài Hành Trình: 250mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822243408 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822243408

Kích Thước Lỗ Khoan: 63 mm

Chiều Dài Hành Trình: 320mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822243409 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822243409

Kích Thước Lỗ Khoan: 63 mm

Chiều Dài Hành Trình: 400mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

08222434010 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 08222434010

Kích Thước Lỗ Khoan: 63 mm

Chiều Dài Hành Trình: 500mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822244400 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822244400

Kích Thước Lỗ Khoan: 80 mm

Chiều Dài Hành Trình: 25mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822244401 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822244401

Kích Thước Lỗ Khoan: 80 mm

Chiều Dài Hành Trình: 50mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822244402 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822244402

Kích Thước Lỗ Khoan: 80 mm

Chiều Dài Hành Trình: 80mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822244403 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822244403

Kích Thước Lỗ Khoan: 80 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822244404 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822244404

Kích Thước Lỗ Khoan: 80 mm

Chiều Dài Hành Trình: 125mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822244405 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822244405

Kích Thước Lỗ Khoan: 80 mm

Chiều Dài Hành Trình: 160mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822244406 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822244406

Kích Thước Lỗ Khoan: 80 mm

Chiều Dài Hành Trình: 200mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822244407 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822244407

Kích Thước Lỗ Khoan: 80 mm

Chiều Dài Hành Trình: 250mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822244408 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822244408

Kích Thước Lỗ Khoan: 80 mm

Chiều Dài Hành Trình: 320mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822244409 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822244409

Kích Thước Lỗ Khoan: 80 mm

Chiều Dài Hành Trình: 400mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822245400 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822245400

Kích Thước Lỗ Khoan: 100 mm

Chiều Dài Hành Trình: 25mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822245401 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822245401

Kích Thước Lỗ Khoan: 100 mm

Chiều Dài Hành Trình: 50mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822245402 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822245402

Kích Thước Lỗ Khoan: 100 mm

Chiều Dài Hành Trình: 80mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822245403 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822245403

Kích Thước Lỗ Khoan: 100 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822245404 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822245404

Kích Thước Lỗ Khoan: 100 mm

Chiều Dài Hành Trình: 125mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822245405 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822245405

Kích Thước Lỗ Khoan: 100 mm

Chiều Dài Hành Trình: 160mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822245406 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822245406

Kích Thước Lỗ Khoan: 100 mm

Chiều Dài Hành Trình: 200mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822245407 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822245407

Kích Thước Lỗ Khoan: 100 mm

Chiều Dài Hành Trình: 250mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822245408 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822245408

Kích Thước Lỗ Khoan: 100 mm

Chiều Dài Hành Trình: 320mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822245409 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822245409

Kích Thước Lỗ Khoan: 100 mm

Chiều Dài Hành Trình: 400mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

08222454010 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 08222454010

Kích Thước Lỗ Khoan: 100 mm

Chiều Dài Hành Trình: 500mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston không có nam châm

0822306201 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822306201

Kích Thước Lỗ Khoan: 125 mm

Chiều Dài Hành Trình: 25mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston có nam châm

0822306202 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822306202

Kích Thước Lỗ Khoan: 125 mm

Chiều Dài Hành Trình: 50mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston có nam châm

0822306203 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822306203

Kích Thước Lỗ Khoan: 125 mm

Chiều Dài Hành Trình: 80mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston có nam châm

0822306204 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822306204

Kích Thước Lỗ Khoan: 125 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston có nam châm

0822306205 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822306205

Kích Thước Lỗ Khoan: 125 mm

Chiều Dài Hành Trình: 125mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston có nam châm

0822306206 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822306206

Kích Thước Lỗ Khoan: 125 mm

Chiều Dài Hành Trình: 160mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston có nam châm

0822306207 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822306207

Kích Thước Lỗ Khoan: 125 mm

Chiều Dài Hành Trình: 200mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston có nam châm

0822306208 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822306208

Kích Thước Lỗ Khoan: 125 mm

Chiều Dài Hành Trình: 250mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston có nam châm

0822306209 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822306209

Kích Thước Lỗ Khoan: 125 mm

Chiều Dài Hành Trình: 320mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston có nam châm

08223062010 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 08223062010

Kích Thước Lỗ Khoan: 125 mm

Chiều Dài Hành Trình: 400mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston có nam châm

08223062011 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 08223062011

Kích Thước Lỗ Khoan: 125 mm

Chiều Dài Hành Trình: 500mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston có nam châm

0822340001 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822340001

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 25mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston có nam châm

0822340002 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822340002

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 50mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston có nam châm

0822340003 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822340003

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 80mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston có nam châm

0822340004 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822340004

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston có nam châm

0822340005 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822340005

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 125mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston có nam châm

0822340006 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822340006

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 160mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston có nam châm

0822340007 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822340007

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 200mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston có nam châm

0822340008 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822340008

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 250mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston có nam châm

0822340009 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 0822340009

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 320mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston có nam châm

08223400010 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 08223400010

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 400mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston có nam châm

08223400011 Xi Lanh Thanh Giằng AVENTICS™ ISO 15552, Dòng TRB 08223400011

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 500mm

Đệm: đệm điều chỉnh bằng khí nén

Piston từ: piston có nam châm

 

Hotline 028 3553 4567
Liên hệ qua Zalo
email