Bộ truyền động quay TRR dòng AVENTICS™

Thương hiệu: Aventics

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

AVENTICS Series TRR là một xi lanh quay dựa trên hai xi lanh ISO và hộp số thanh răng và bánh răng để tạo ra mô men xoắn cao với góc điều chỉnh được.

Vận chuyển miễn phí

Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc

Thanh toán linh hoạt

Hỗ trợ thanh toán công nợ từng phần

Chăm sóc 24/7

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7

Thương hiệu doanh nghiệp uy tín

Chúng tôi là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn

Đặc trưng

 

 

 

  • Mô-men xoắn 5 ... 111 Nm
  • Góc quay 90 ... 360°
  • piston đôi có giá đỡ
  • Đệm khí nén có thể điều chỉnh
  • Tùy chọn với góc quay có thể điều chỉnh

 

       Các sản phẩm

Tên sản phẩm Thông số kĩ thuật
0822930204 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822930204

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Kết nối khí nén: G 1/8

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 90°

0822930205 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822930205

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Kết nối khí nén: G 1/8

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 180°

0822930206 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822930206

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Kết nối khí nén: G 1/8

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 320°

0822931204 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822931204

Kích Thước Lỗ Khoan: 40 mm

Kết nối khí nén: G 1/4

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 90°

0822931205 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822931205

Kích Thước Lỗ Khoan: 40 mm

Kết nối khí nén: G 1/4

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 180°

0822931206 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822931206

Kích Thước Lỗ Khoan: 40 mm

Kết nối khí nén: G 1/4

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 320°

0822932204 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822932204

Kích Thước Lỗ Khoan: 50 mm

Kết nối khí nén: G 1/4

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 90°

0822932205 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822932205

Kích Thước Lỗ Khoan: 50 mm

Kết nối khí nén: G 1/4

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 180°

0822932206 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822932206

Kích Thước Lỗ Khoan: 50 mm

Kết nối khí nén: G 1/4

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 320°

0822932227 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822932227

Kích Thước Lỗ Khoan: 50 mm

Kết nối khí nén: G 1/4

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 90°

0822932228 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822932228

Kích Thước Lỗ Khoan: 50 mm

Kết nối khí nén: G 1/4

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 180°

0822932229 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822932229

Kích Thước Lỗ Khoan: 50 mm

Kết nối khí nén: G 1/4

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 320°

0822933204 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822933204

Kích Thước Lỗ Khoan: 63 mm

Kết nối khí nén: G 3/8

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 90°

0822933205 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822933205

Kích Thước Lỗ Khoan: 63 mm

Kết nối khí nén: G 3/8

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 180°

0822933206 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822933206

Kích Thước Lỗ Khoan: 63 mm

Kết nối khí nén: G 3/8

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 320°

0822933227 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822933227

Kích Thước Lỗ Khoan: 63 mm

Kết nối khí nén: G 3/8

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 90°

0822933228 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822933228

Kích Thước Lỗ Khoan: 63 mm

Kết nối khí nén: G 3/8

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 180°

0822933229 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822933229

Kích Thước Lỗ Khoan: 63 mm

Kết nối khí nén: G 3/8

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 360°

0822934204 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822934204

Kích Thước Lỗ Khoan: 80 mm

Kết nối khí nén: G 3/8

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 90°

0822934205 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822934205

Kích Thước Lỗ Khoan: 80 mm

Kết nối khí nén: G 3/8

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 180°

0822934206 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822934206

Kích Thước Lỗ Khoan: 80 mm

Kết nối khí nén: G 3/8

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 360°

0822934227 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822934227

Kích Thước Lỗ Khoan: 80 mm

Kết nối khí nén: G 3/8

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 90°

0822934228 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822934228

Kích Thước Lỗ Khoan: 80 mm

Kết nối khí nén: G 3/8

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 180°

0822934229 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822934229

Kích Thước Lỗ Khoan: 80 mm

Kết nối khí nén: G 3/8

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 360°

0822935204 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822935204

Kích Thước Lỗ Khoan: 100 mm

Kết nối khí nén: G 1/2

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 90°

0822935205 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822935205

Kích Thước Lỗ Khoan: 100 mm

Kết nối khí nén: G 1/2

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 180°

0822935206 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822935206

Kích Thước Lỗ Khoan: 100 mm

Kết nối khí nén: G 1/2

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 360°

0822935227 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822935227

Kích Thước Lỗ Khoan: 100 mm

Kết nối khí nén: G 1/2

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 90°

0822935228 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822935228

Kích Thước Lỗ Khoan: 100 mm

Kết nối khí nén: G 1/2

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 180°

0822935229 Bánh Răng Thanh Răng AVENTICS™, Dòng TRR 0822935229

Kích Thước Lỗ Khoan: 100 mm

Kết nối khí nén: G 1/2

Đệm: Khí nén

Piston từ: với piston từ tính

Có thể điều chỉnh góc quay tối đa: 360°

 

Hotline 028 3553 4567
Liên hệ qua Zalo
email