Xi lanh mini MNI dòng AVENTICS™ (ISO 6432)

Thương hiệu: Aventics

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Xi lanh tròn AVENTICS Series MNI (ISO 6432) dành cho kết cấu máy thông thường được đặc trưng bởi tuổi thọ bền bỉ và lâu dài.

Vận chuyển miễn phí

Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc

Thanh toán linh hoạt

Hỗ trợ thanh toán công nợ từng phần

Chăm sóc 24/7

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7

Thương hiệu doanh nghiệp uy tín

Chúng tôi là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn

Đặc trưng

  • Thiết kế chắc chắn và tiết kiệm không gian
  • Đặc trưng bởi độ bền cực cao và tuổi thọ dài
  • Cung cấp đường kính piston từ 10 mm đến 25 mm
  • Các cấu hình có sẵn dưới dạng cần piston đơn/xuyên suốt, đệm đàn hồi/điều chỉnh, có/không có phát hiện từ tính, cần piston không quay, ATEX

 

Các sản phẩm

Tên sản phẩm Thông số kỹ thuật
0822030201 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822030201

Kích Thước Lỗ Khoan: 10 mm

Chiều Dài Hành Trình: 10mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822030202 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822030202

Kích Thước Lỗ Khoan: 10 mm

Chiều Dài Hành Trình: 25mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822030203 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822030203

Kích Thước Lỗ Khoan: 10 mm

Chiều Dài Hành Trình: 50mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822030204 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822030204

Kích Thước Lỗ Khoan: 10 mm

Chiều Dài Hành Trình: 80mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822030205 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822030205

Kích Thước Lỗ Khoan: 10 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822030211 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822030211

Kích Thước Lỗ Khoan: 10 mm

Chiều Dài Hành Trình: 125mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822030219 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822030219

Kích Thước Lỗ Khoan: 10 mm

Chiều Dài Hành Trình: 160mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822030222 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822030222

Kích Thước Lỗ Khoan: 10 mm

Chiều Dài Hành Trình: 200mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822030223 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822030223

Kích Thước Lỗ Khoan: 10 mm

Chiều Dài Hành Trình: 250mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822031201 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822031201

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 10mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822031202 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822031202

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 25mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822031203 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822031203

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 50mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822031204 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822031204

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 80mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822031205 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822031205

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822031206 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822031206

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 125mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822031207 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822031207

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 160mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822031211 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822031211

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 200mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822031214 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822031214

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 400mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822031221 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822031221

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 250mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822031226 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822031226

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 320mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822031250 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822031250

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 500mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822032201 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822032201

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 10mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822032202 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822032202

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 25mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822032203 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822032203

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 50mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822032204 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822032204

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 80mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822032205 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822032205

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822032206 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822032206

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 125mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822032207 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822032207

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 160mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822032208 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822032208

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 200mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822032213 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822032213

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 400mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822032214 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822032214

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 250mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822032228 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822032228

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 500mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822032240 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822032240

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 320mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822033201 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822033201

Kích Thước Lỗ Khoan: 20 mm

Chiều Dài Hành Trình: 10mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822033202 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822033202

Kích Thước Lỗ Khoan: 20 mm

Chiều Dài Hành Trình: 25mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822033203 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822033203

Kích Thước Lỗ Khoan: 20 mm

Chiều Dài Hành Trình: 50mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822033204 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822033204

Kích Thước Lỗ Khoan: 20 mm

Chiều Dài Hành Trình: 80mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822033205 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822033205

Kích Thước Lỗ Khoan: 20 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822033206 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822033206

Kích Thước Lỗ Khoan: 20 mm

Chiều Dài Hành Trình: 125mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822033207 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822033207

Kích Thước Lỗ Khoan: 20 mm

Chiều Dài Hành Trình: 160mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822033208 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822033208

Kích Thước Lỗ Khoan: 20 mm

Chiều Dài Hành Trình: 200mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822033209 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822033209

Kích Thước Lỗ Khoan: 20 mm

Chiều Dài Hành Trình: 250mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822033210 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822033210

Kích Thước Lỗ Khoan: 20 mm

Chiều Dài Hành Trình: 320mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822033221 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822033221

Kích Thước Lỗ Khoan: 20 mm

Chiều Dài Hành Trình: 500mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822033240 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822033240

Kích Thước Lỗ Khoan: 20 mm

Chiều Dài Hành Trình: 400mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822034201 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822034201

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 10mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822034202 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822034202

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 25mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822034203 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822034203

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 50mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822034204 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822034204

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 80mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822034205 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822034205

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822034206 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822034206

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 125mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822034207 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822034207

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 160mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822034208 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822034208

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 200mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822034209 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822034209

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 250mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822034210 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822034210

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 320mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822034211 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822034211

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 400mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822034212 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822034212

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 500mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822080201 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822080201

Kích Thước Lỗ Khoan: 10 mm

Chiều Dài Hành Trình: 10mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822080202 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822080202

Kích Thước Lỗ Khoan: 10 mm

Chiều Dài Hành Trình: 25mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822080203 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822080203

Kích Thước Lỗ Khoan: 10 mm

Chiều Dài Hành Trình: 50mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822080204 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822080204

Kích Thước Lỗ Khoan: 10 mm

Chiều Dài Hành Trình: 80mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822080205 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822080205

Kích Thước Lỗ Khoan: 10 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822080209 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822080209

Kích Thước Lỗ Khoan: 10 mm

Chiều Dài Hành Trình: 125mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822081201 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822081201

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 10mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822081202 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822081202

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 25mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822081203 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822081203

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 50mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822081204 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822081204

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 80mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822081205 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822081205

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822081206 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822081206

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 125mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822081207 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822081207

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 160mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822081209 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822081209

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 200mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822082201 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822082201

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 10mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822082202 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822082202

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 25mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822082203 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822082203

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 50mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822082204 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822082204

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 80mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822082205 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822082205

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822082206 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822082206

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 125mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822082207 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822082207

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 160mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822082208 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822082208

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 200mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822083201 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822083201

Kích Thước Lỗ Khoan: 20 mm

Chiều Dài Hành Trình: 10mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822083202 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822083202

Kích Thước Lỗ Khoan: 20 mm

Chiều Dài Hành Trình: 25mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822083203 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822083203

Kích Thước Lỗ Khoan: 20 mm

Chiều Dài Hành Trình: 50mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822083204 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822083204

Kích Thước Lỗ Khoan: 20 mm

Chiều Dài Hành Trình: 80mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822083205 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822083205

Kích Thước Lỗ Khoan: 20 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822083206 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822083206

Kích Thước Lỗ Khoan: 20 mm

Chiều Dài Hành Trình: 125mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822083207 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822083207

Kích Thước Lỗ Khoan: 20 mm

Chiều Dài Hành Trình: 160mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822083208 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822083208

Kích Thước Lỗ Khoan: 20 mm

Chiều Dài Hành Trình: 200mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822083209 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822083209

Kích Thước Lỗ Khoan: 20 mm

Chiều Dài Hành Trình: 250mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822083210 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822083210

Kích Thước Lỗ Khoan: 20 mm

Chiều Dài Hành Trình: 320mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822084201 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822084201

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 10mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822084202 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822084202

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 25mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822084203 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822084203

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 50mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822084204 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822084204

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 80mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822084205 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822084205

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822084206 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822084206

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 125mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822084207 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822084207

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 160mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822084208 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822084208

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 200mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822084209 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822084209

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 250mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822084210 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822084210

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 320mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822084211 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822084211

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 400mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

0822084212 Xi Lanh Mini AVENTICS™, Dòng MNI 0822084212

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 500mm

Chức năng xy lanh: Tác động kép

Đệm: Đàn hồi

 

Hotline 028 3553 4567
Liên hệ qua Zalo
email