Xi lanh dẫn hướng GPC dòng AVENTICS™

Thương hiệu: Aventics

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

GPC dòng AVENTICS nổi bật nhờ khả năng chịu tải bên cao và khả năng chống xoắn. Các thanh truyền động và dẫn hướng chắc chắn và chính xác với khả năng hấp thụ mô-men xoắn và lực ngang cao.

Vận chuyển miễn phí

Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc

Thanh toán linh hoạt

Hỗ trợ thanh toán công nợ từng phần

Chăm sóc 24/7

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7

Thương hiệu doanh nghiệp uy tín

Chúng tôi là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn

Đặc trưng

  • Hai thanh dẫn hướng có khả năng chịu tải bên cao và độ chính xác cao
  • Bảo vệ chống xoắn để an toàn hơn
  • Có thể điều chỉnh hành trình (GPC-E và GPC-ST)
  • Thiết kế nhỏ gọn
  • Giải pháp hiệu quả
  • Có thể kết hợp trực tiếp với Easy-2-Combine

 

Các sản phẩm

Tên sản phẩm Thông số kĩ thuật
0822060000 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822060000

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 10mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060001 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822060001

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 20mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060002 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822060002

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 30mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060003 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822060003

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 40mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060004 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822060004

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 50mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060005 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822060005

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 75mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060006 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822060006

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060007 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822060007

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 25mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060024 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822060024

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 125mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060029 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822060029

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 150mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060100 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822060100

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 10mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060101 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822060101

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 20mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060102 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822060102

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 30mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060103 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822060103

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 40mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060104 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822060104

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 50mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060105 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822060105

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 75mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060106 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822060106

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060107 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822060107

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 25mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060124 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822060124

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 125mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060129 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822060129

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 150mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060404 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-E 0822060404

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 50mm

Đệm: Thuỷ lực

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060405 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-E 0822060405

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 75mm

Đệm: Thuỷ lực

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060406 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-E 0822060406

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Đệm: Thuỷ lực

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060407 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-E 0822060407

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 25mm

Đệm: Thuỷ lực

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060424 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-E 0822060424

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 125mm

Đệm: Thuỷ lực

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060429 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-E 0822060429

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 150mm

Đệm: Thuỷ lực

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060504 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-E 0822060504

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 50mm

Đệm: Thuỷ lực

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060505 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-E 0822060505

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 75mm

Đệm: Thuỷ lực

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060506 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-E 0822060506

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Đệm: Thuỷ lực

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060507 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-E 0822060507

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 25mm

Đệm: Thuỷ lực

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060524 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-E 0822060524

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 125mm

Đệm: Thuỷ lực

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060529 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-E 0822060529

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 150mm

Đệm: Thuỷ lực

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060600 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-TL 0822060600

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 10mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060601 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-TL 0822060601

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 20mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060602 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-TL 0822060602

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 30mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060603 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-TL 0822060603

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 40mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060604 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-TL 0822060604

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 50mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060605 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-TL 0822060605

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 75mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060606 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-TL 0822060606

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060607 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-TL 0822060607

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 25mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060700 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-TL 0822060700

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 10mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060701 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-TL 0822060701

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 20mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060702 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-TL 0822060702

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 30mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060703 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-TL 0822060703

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 40mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060704 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-TL 0822060704

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 50mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060705 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-TL 0822060705

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 75mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060706 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-TL 0822060706

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822060707 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-TL 0822060707

Kích Thước Lỗ Khoan: 12 mm

Chiều Dài Hành Trình: 25mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822061000 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822061000

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 10mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822061001 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822061001

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 20mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822061002 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822061002

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 30mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822061003 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822061003

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 40mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822061004 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822061004

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 50mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822061005 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822061005

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 75mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822061006 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822061006

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822061007 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822061007

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 25mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822061024 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822061024

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 125mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

0822061029 Xi Lanh Dẫn Hướng AVENTICS™, Dòng GPC-BV 0822061029

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 150mm

Đệm: Đàn hồi

Ngành công nghiệp: Công nghiệp

 

Hotline 028 3553 4567
Liên hệ qua Zalo
email