T05

25

Công nghiệp là gì

Công nghiệp, là một bộ phận của nền kinh tế, là lĩnh vực sản xuất hàng hóa vật chất mà sản phẩm được "chế t...

T05

25

Ngành công nghiệp là gì ?

Ngành công nghiệp (tiếng Anh: Industry) là một ngành sản xuất vật chất bao gồm các hoạt động khai thác của cải vật chất, chế biến và sữa ...

T05

25

Ngành công nghiệp Việt nam hiện nay

Công nghiệp là ngành kinh tế quan trọng, những năm gần đây có đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước, trở thành ngành xuất khẩu chủ đạo...

Hotline 028 3553 4567
Liên hệ qua Zalo
email