Xi lanh không cần trục AVENTICS™ CKP

Thương hiệu: Aventics

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Xi lanh CKP dòng AVENTICS cung cấp khả năng dẫn hướng chắc chắn, cực kỳ chính xác với khả năng lặp lại tuyệt vời và lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu chuyển động của tải nặng trong môi trường máy có không gian hạn chế.

Vận chuyển miễn phí

Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên toàn quốc

Thanh toán linh hoạt

Hỗ trợ thanh toán công nợ từng phần

Chăm sóc 24/7

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7

Thương hiệu doanh nghiệp uy tín

Chúng tôi là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn

Đặc trưng

  • Chiều dài hành trình tối ưu trong kích thước nhỏ gọn
  • Khả năng chịu tải cao với 2 thanh dẫn hướng tuyến tính không có khe hở
  • Giải pháp hồ sơ một mảnh
  • Giao diện Easy-2-Combin
  • Điều chỉnh linh hoạt

 

Các sản phẩm

Tên sản phẩm Thông số kỹ thuật
R480163938 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP R480163938

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Kết nối khí nén: M7

R480163939 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP R480163939

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 200mm

Kết nối khí nén: M7

R480163940 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP R480163940

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 300mm

Kết nối khí nén: M7

R480163941 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP R480163941

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 400mm

Kết nối khí nén: M7

R480163942 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP R480163942

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 500mm

Kết nối khí nén: M7

R480163943 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP R480163943

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 600mm

Kết nối khí nén: M7

R480163944 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP R480163944

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 700mm

Kết nối khí nén: M7

R480163945 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP R480163945

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 800mm

Kết nối khí nén: M7

R480163946 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP R480163946

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 900mm

Kết nối khí nén: M7

R480163947 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP R480163947

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 1000mm

Kết nối khí nén: M7

R480163948 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP R480163948

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 100mm

Kết nối khí nén: G 1/8

R480163949 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP R480163949

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 200mm

Kết nối khí nén: G 1/8

R480163950 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP R480163950

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 300mm

Kết nối khí nén: G 1/8

R480163951 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP R480163951

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 400mm

Kết nối khí nén: G 1/8

R480163952 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP R480163952

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 500mm

Kết nối khí nén: G 1/8

R480163953 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP R480163953

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 600mm

Kết nối khí nén: G 1/8

R480163954 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP R480163954

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 700mm

Kết nối khí nén: G 1/8

R480163955 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP R480163955

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 800mm

Kết nối khí nén: G 1/8

R480163956 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP R480163956

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 900mm

Kết nối khí nén: G 1/8

R480163957 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP R480163957

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 1000mm

Kết nối khí nén: G 1/8

R480163968 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP-CL R480163968

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 200mm

Kết nối khí nén: M7

R480163969 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP-CL R480163969

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 320mm

Kết nối khí nén: M7

R480163970 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP-CL R480163970

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 400mm

Kết nối khí nén: M7

R480163971 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP-CL R480163971

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 520mm

Kết nối khí nén: M7

R480163972 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP-CL R480163972

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 600mm

Kết nối khí nén: M7

R480163973 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP-CL R480163973

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 800mm

Kết nối khí nén: M7

R480163974 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP-CL R480163974

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 1000mm

Kết nối khí nén: M7

R480163975 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP-CL R480163975

Kích Thước Lỗ Khoan: 16 mm

Chiều Dài Hành Trình: 1240mm

Kết nối khí nén: M7

R480163978 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP-CL R480163978

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 200mm

Kết nối khí nén: G 1/8

R480163979 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP-CL R480163979

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 320mm

Kết nối khí nén: G 1/8

R480163980 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP-CL R480163980

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 400mm

Kết nối khí nén: G 1/8

R480163981 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP-CL R480163981

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 520mm

Kết nối khí nén: G 1/8

R480163982 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP-CL R480163982

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 600mm

Kết nối khí nén: G 1/8

R480163983 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP-CL R480163983

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 800mm

Kết nối khí nén: G 1/8

R480163984 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP-CL R480163984

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 1000mm

Kết nối khí nén: G 1/8

R480163985 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP-CL R480163985

Kích Thước Lỗ Khoan: 25 mm

Chiều Dài Hành Trình: 1240mm

Kết nối khí nén: G 1/8

R480163988 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP-CL R480163988

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 200mm

Kết nối khí nén: G 1/8

R480163989 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP-CL R480163989

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 320mm

Kết nối khí nén: G 1/8

R480163990 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP-CL R480163990

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 400mm

Kết nối khí nén: G 1/8

R480163991 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP-CL R480163991

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 520mm

Kết nối khí nén: G 1/8

R480163992 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP-CL R480163992

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 600mm

Kết nối khí nén: G 1/8

R480163993 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP-CL R480163993

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 800mm

Kết nối khí nén: G 1/8

R480163994 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP-CL R480163994

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 1000mm

Kết nối khí nén: G 1/8

R480163995 Xi Lanh Không Trục AVENTICS™, Dòng CKP-CL R480163995

Kích Thước Lỗ Khoan: 32 mm

Chiều Dài Hành Trình: 1240mm

Kết nối khí nén: G 1/8

 

Hotline 028 3553 4567
Liên hệ qua Zalo
email