Các thiết bị công nghiệp được ưa chuộng nhất

Đăng bởi Vũ Quang Ngọc vào lúc 25/05/2022

Công nghiệp, là một bộ phận của nền kinh tế, là lĩnh vực sản xuất hàng hóa vật chất mà sản phẩm được "chế tạo, chế biến, chế tác, chế phẩm" cho nhu cầu tiêu dùng hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh tiếp theo cho cuộc sống loài người trong sinh hoạt. Đây là hoạt động kinh tế, sản xuất quy mô lớn, được sự hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ của các tiến bộ về công nghệ, khoa học và kỹ thuật.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline 028 3553 4567
Liên hệ qua Zalo
email