Cung cấp và vận hành van giảm nhiệt hãng Fisher Yarway

Đăng bởi Dũng Phạm vào lúc 10/05/2023

Tên dự án: Cung cấp và vận hành van giảm nhiệt hãng Fisher Yarway
Chủ đầu tư: Nhà máy Nhiệt Điện Phú Mỹ

Project name: Supply and operate Steam Conditioning Valve System – Fisher Yarway
Investor: PHUMY 3 POWER PLANT - POWER GENERATION JOINT STOCK CORPORATION 3


 

Hotline 028 3553 4567
Liên hệ qua Zalo
email