Cung cấp hệ thông van hơi và bẫy hơi Spirax Sarco

Đăng bởi Dũng Phạm vào lúc 10/05/2023

Tên dự án: Cung cấp hệ thông van hơi và bẫy hơi Spirax Sarco 
Chủ đầu tư: Nhà máy giấy Cheng Loong Bình Dương

Project name: Supply Valve and steam trap from Spirax Sarco
Investor: Cheng Loong Binh Duong Paper Co., Ltd

Hotline 028 3553 4567
Liên hệ qua Zalo
email